حمایت مالی

مبلغ به درستی وارد نشده
لطفا شماره تلفن خود را بدرستی وارد کنید

پارادایس رول پلی

از رایگان ماندن پارادایس حمایت کنید

پارادایس حاصل چندین ماه زحمت یک تیم خوش ذوق و نگهداریش هم شامل هزینه های سنگین ماهیانه برای سرور و محافظت از اون در برابر حملات DDOS هست.
با حمایت مالی از پارادایس به رایگان ماندن این پروژه کمک کنید ♥

بیشترین حمایت ها

نام حمایت
محمدرضا جوشقانی550000 تومان
Ayat300000 تومان
amir300000 تومان
DRHIGH290000 تومان
alish id steam:amir tabesh200000 تومان
KOUROSH160000 تومان
alirexza150000 تومان
ZEBERNAT150000 تومان
cold120000 تومان
alimoradi120000 تومان

آخرین حمایت ها

نام حمایت
alimoradi120000 تومان
ZEBERNAT150000 تومان
alish id steam:amir tabesh200000 تومان
amir300000 تومان
Ayat300000 تومان
KOUROSH160000 تومان
alirexza150000 تومان
محمدرضا جوشقانی550000 تومان
AGENT气siทα20000 تومان
cold120000 تومان