حمایت مالی

مبلغ به درستی وارد نشده
لطفا شماره تلفن خود را بدرستی وارد کنید

پارادایس رول پلی

از رایگان ماندن پارادایس حمایت کنید

پارادایس حاصل چندین ماه زحمت یک تیم خوش ذوق و نگهداریش هم شامل هزینه های سنگین ماهیانه برای سرور و محافظت از اون در برابر حملات DDOS هست.
با حمایت مالی از پارادایس به رایگان ماندن این پروژه کمک کنید ♥

بیشترین حمایت ها

نام حمایت
DRHIGH290000 تومان
cold120000 تومان
مهدی کریمی100000 تومان
AGENT气siทα20000 تومان
Mohammad10000 تومان
MahdiGraph10000 تومان
فرزام محمدی5000 تومان
Mahdi2000 تومان
علیرضا2000 تومان

آخرین حمایت ها

نام حمایت
AGENT气siทα20000 تومان
cold120000 تومان
فرزام محمدی5000 تومان
DRHIGH290000 تومان
مهدی کریمی100000 تومان
MahdiGraph10000 تومان
علیرضا2000 تومان
Mohammad10000 تومان
Mahdi2000 تومان