قوانین سرور رول پلی پارادایس

فهرست مطالب

 1. مقدمه ………………… ……………………………………………………………………………………….. 2 
 2. اکانت و سیاست های کاربر ……………………………………………………………………………………….. 4 

1.1 مسئولیت های شخص نسبت به اکانت ……………………………………………………………………………. 4 

1.2 شرایط کاراکتر شخص …………………………………………………………………………………………… 4 

 1. چیت و باگ های سرور ……………………………………………………………………………………………. 4 

2.1 هک/چیت زدن …………………………………………………………………………………………………… 4 

2.2 ماکرو کردن ……………………………………………………………………………………………………… 4 

2.3 باگهای سرور …………………………………………………………………………………………………….. 4 

 1. قوانین ارتباطات ……………………………………………………………………………………………………. 5 

3.1 تبلیغات …………………………………………………………………………………………………………… 5 

3.2 زبان های سرور …………………………………………………………………………………………………. 5 

3.3 زبان های توهین آمیز ……………………………………………………………………………………………. 5 

3.4 اعلامیه های جامع یا همه گیر ……………………………………………………………………………………. 5 

 1. جامعه و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 6 

4.1 مزاحمت …………………………………………………………………………………………………………. 6 

4.2 حمله های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………….. 6

 1. مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………. 6 

5.1 مداخله …………………………………………………………………………………………………………… 6 

5.2 ریپورت و تجدید نظر مجازات …………………………………………………………………………………… 6 

 1. قوانین رول پلی ……………………………………………………………………………………………………. 7 

6.1 قوانین IC و OOC در سرور …………………………………………………………………………………. 7 

6.2 توقف در رول پلی ……………………………………………………………………………………………… 7

6.3 قانون متا گیمینگ ………………………………………………………………………………………………. 7 

6.4 قانون پاور گیمینگ……………………………………………………………………………………………… 8 

6.5 قانون نیولایف …………………………………………………………………………………………………. 8 

6.6 قانون Non-RP در سرور ……………………………………………………………………………………. 8 

6.7 قانون Non-RP Behavior در سرور ………………………………………………………………………. 8 

6.8 قانون رول پلی جنسی ………………………………………………………………………………………….. 9 

6.9 مناطق NCZ در سرور …………………………………………………………………………………………9 

6.10قانون Cop Baiting در سرور ………………………………………………………………….10

 1. قوانین PvP در سرور …………………………………………………………………………………………… 10 

7.1 قوانین FearRP در سرور…………………………………………………………………………………….. 10 

7.2 قوانین Deatmatch در سرور ………………………………………………………………………………. 11 

7.3 قوانین VDM در سرور ……………………………………………………………………………………….. 11

7.4 قوانین KoS در سرور ………………………………………………………………………………………… 11 

7.5 قوانین سرقت و کلاهبرداری …………………………………………………………………………………… 11 

7.6 قوانین Assassinations در سرور …………………………………………………………………………. 12 

7.7 قوانین گروگانگیری …………………………………………………………………………………………….12 

7.8 قوانین Combat and Roleplay logging در سرور …………………………………………………….. 13

 1. قوانین کلی مرگ کاراکتر ها  …………………………………..……………………………………13

8.1 توضیحات Out of Character Chat (OOC) ؛  ….………………………….…………………14

8.2 توضیحات In Character (IC)؛  ….………………………………………….…………………15

8.3 قوانین سرقت مسلحانه ؛  ….………………………………………………………………………16

 

 1. مقدمه

ما زمان زیادی را صرف وضع قوانین و نوشتن آن ها کردیم پس انتظار داریم با یک فنجان چای به مطالعه این قوانین بپردازید. خیلی سخت نیست اگر به خوبی مطالعه کنید و بخواهید آن ها را رعایت کنید. این قوانین طوری تنظیم شده است که کاربران اجازه تجربه ایفای نقش را داشته باشند. اینجا هرچند سخت و طولانی نوشته شده است ، اما رعایت آن بسیار آسان است. از آن راحت تر ، محروم شدن است. شما بدون هیچ آزمون ورودی وارد سرور می شوید و ورود شما بسیار آسان است اما در مقابل آن خیلی ساده دچار اشتباه می شوید که منجر به محرومیت شما می گردد.

 

ما این فرصت را به شما می دهیم تا با بیان داستان و منطق ، از خود دفاع کنید تا مجدد به سرور برگردید.

 

 این سرور ایفای نقش را خیلی جدی اجرا می کند. اگر تجربه ایی از سرور های دیگر دارید ، پیشنهاد ما این است  که تمام آن ها را پاک کنید تا فضا برای ثبت خاطرات در این سرور ایجاد شود.

تیم توسعه این مجموعه خیلی دقیق و منطقی روی گسترش این مجموعه برنامه ریزی کرده است و به زودی با تمام ابعاد مجموعه ما آشنا خواهید شد.

تیم مدیریت از لحاظ زمان و مادیات هزینه زیادی را متحمل شده تا محیط کنترل شده و با کیفیتی را برای شما آماده کند. ما این زحمت ها را به بهای تحمل ایفای نقش ضعیف شما نمی پردازیم و اگر ما بخواهیم انتخاب کنیم ، مدیران و توسعه دهندگانمان را انتخاب می کنیم و از ایفای نقش ضعیف شما و بی قانونی شما استقبال نمی کنیم.

 

در نظر بگیرید این قوانین رسمی ما است و بازیکنان ما سالهاست که با این قوانین کنار آمده اند و درصد کمی از آن ها محروم و یا گزارش شده اند. یادتان نرود اگر کسی به غیر از مدیران و توسعه دهندگان ما قانونی را به شما گوشزد کرد که در این لیست نبود ، غیر رسمی است و شما نباید به آن توجه کنید.

 

 این قوانین برای همه ی افراد اجرا خواهد شد و ما تبعیضی برای اجرای این قوانین قائل نمی شویم.  از فرد 10 ساله تا فرد 110 ساله باید این قوانین را با هر نوع جنسیت و یا قومیتی بپذیرند.

 

در آخر امیدواریم با مطالعه دقیق این قوانین و رعایت آن به صورت صحیح یک تجربه بی نظیر را رقم بزنید.

 

 

1. اکانت و سیاست های کاربر 

1.1 مسئولیت های شخص نسبت به اکانت 

1.1.1 اکانت شخص قابل انتقال به شخص ثالث نمی باشد و مالکیت آن به سازنده آن تعلق دارد.

1.1.2 پلیر ها نسبت به اکانت و یا ای پی آدرس خود مسئول هستند تا قوانین سرور را نشکنند.

1.1.3 پلیر ها مجاز به تعویض اکانت خویش یا فروش آن واسط هرگونه ثمن (پول ، وسائل با ارز داخل بازی و … ) نمیباشد.

1.2  شرایط کاراکتر شخص

1.2.1 نام کاراکتر باید نام واقعی باشد ، و پلیر میتواند از اسم های ملیت های مختلف استفاده کند .

1.2.2 نام کاراکتر ها نباید از نام شخصیت های معروف باشد (مثال: شخصیت های “سیاسی ، سلبریتی ، تاریخی )

2. چیت و باگ های سرور

2.1 هک/چیت زدن

2.1.1 در صورت استفاده از هرگونه چیت یا هک ، بدون هیچگونه اخطاری ، برای همیشه بن میشوید.

2.1.2 استفاده از مُد ، ترینر ، یا هرگونه برنامه ای که به شما برتری نسبت به بقیه میدهد ، هک/چیت محسوب میشود.

2.1.3 پلیر ها مجاز به نگه داشتن چیت روی سیستم خود ، حتی با وجود عدم استفاده از آن ، نیستند و باید قبل از ورود به سرور همه ی چیت ها ، مد ها و ترینر های خود رو کاملا حذف کنند.

2.1.4 پلیر ها مجاز به استفاده از مدهای نمایشی که هیچگونه برتری به آنها نمی دهد ، هستند. ( این مُد ها نباید هیچ مزیتی به وسیله های نقلیه داده و یا به پلیرها هیچگونه برتری در صحنه های تیراندازی بدهد. )

2.1.5 مبارزه با بی قانونی ؛ اگر دیدید فردی قوانین را نقض کرده به او در چت و حتی با صدا نگویید ” تو را ریپورت میکنم” ، توسط دیسکورد و راه های ارتباطی برای ریپورت کنید  و یا با او در این محیط هایی مانند دیسکورد به بحث و گفتگو منطقی بپردازید. – قبل از گزارش از وی بخواهید یا دیسکورد حضور پیدا کند تا مشکلات را حل کنید اگر فرد نیامد با سند و دلیل در قسمت مربوطه وی را به ما معرفی کنید. اگر چنانچه شما در محیط بازی درباره خارج از بازی صحبت کنید منجر به محرومیت شما می گردد.

t2.2 ماکرو کردن

2.2.1 ماکرو کردن به معنای استفاده از برنامه های ثالث ( یا سخت افزار های جانبی ) برای اجرای فرمان های اتوماتیک.

2.2.2 پلیرهایی که ماکرو میکنند ، مسدود شده و تمامی دارایی های کااکترشون حذف میشود.

2.3 باگهای سرور

2.3.1 تمامی باگ های سرور باید در دیسکورد پارادایس ار پی گزارش شوند.

2.3.2 سوء استفاده از باگ ها به هر طریقی منجر به مسدود شدن اکانت و حذف شدن تمامی دارایی میشود.

 

3. قوانین ارتباطات

3.1 تبلیغات

3.1.1 شما مجاز به تبلیغ دیگر سرور یا جامعه های دیگر در پارادایس ار پی ، که شامل صحبت یا بحث در مورد دیگر جوامع / سرور میشود ممنوع می باشد ، هرگونه تلاش برای تبلیغ ، منجر به بن برای همیشه خواهد شد.

3.2 زبان های سرور

3.2.1 زبان رسمی سرور ، فارسی بوده و تمامی پلیر ها باید قادر به برقراری ارتباط به زبان فارسی باشند.

3.2.2 فارسی تنها زبانی است که شما مجاز به استفاده از آن در چت IC هستید.

3.2.3 زبان هایی جز فارسی فقط در صورت رضایت تمامی طرفین ، مجاز به استفاده فقط در OOC میباشد. 

3.3 زبان های توهین آمیز

3.3.1 پلیر ها مجاز به تهدید کردن دیگران و استفاده از کلمات توهین آمیز فقط در چت IC و به منظور RolePlay هستند. 

3.3.3 پلیر ها نباید در OOC ، کسی را تهدید کرده و یا از کلمات توهین آمیز استفاده کنند.

3.3.4 قلدری کردن به صورت OOC یا شرایطی که به آن  مربوط خواهد شد بن دائمی در بر خواهد داشت

3.3.4.1 افشاء،قلدری در حالت IC در صورتی که به صورت مستقیم یا بنا بر تصمیم ادمین به شخصیت OOC بازیکن بازخورد داشته باشد بن دائمی در بر خواهد داشت.

3.3.5 توهین به نژاد ، گفتار ، کردار و .. به بازیکنان دیگر به صورت OOC بن دائمی همراه خواهد داشت.

3.4 اعلامیه های جامع یا همه گیر

3.4.1 اعلامیه های جامع یا همه گیر نباید شامل کلمات توهین آمیز ، چه در IC و چه در OOC باشد.

3.4.2 اعلامیه های جامع باید کاملا به صورت IC باشند.

3.4.3 اعلامیه های جامع نباید تبلیغی برای مواد و یا فعالیت های غیر قانونی باشد.

4. جامعه و امنیت  

4.1 مزاحمت

4.1.1 این موضوع اکیداََ ممنوع می باشد تا برای کمبود اطلاعات شخص ثالثی ، او را از موضوع هایی تهدید کنید ، تلاش براش شکست این قانون بن دائمی در پی خواهد داشت.

4.1.2  چه به صورت خاص چه به صورت عموم اذیت ، مزاحمت ، توهین ، تحقیر چه به صورت OOC و چه به صورت IC  به حالتی که شخص خواهان میتواند بنا بر شکایت، شخص خوانده را به واسط ادمین اعمال حق کند ؛

4.1.3 اسپم ، توضیحات نامربوط ، سلام ، احوال پرسی و … برای مثال ” سلام ادمین ، بیاح .. )  در ریپورت ممنوع میباشد ؛

 

4.2 حمله های اینترنتی

4.2.1 حمله های اینترنتی و یا تهدید به آن خلاف قوانین سرور پارادایس ار پی می باشد و بن دائمی در نتیجه دارد.

4.2.2 بحث هایی که پتانسیل به حمله اینترنتی به سرور را دارد (DDOS.ATC و … ) بن در عمل دارند

5. مدیریت

5.1 مداخله

5.1.1 ادمین ها مجاز به مداخله در رول پی و متوقف کردن آن در هر زمانی می باشد.

5.1.2 ادمین ها مجاز به اجتناب از رول پلی در زمانی که قانون های سرور شکسته شده است هستند.

5.1.3 پلیر ها قادر به بیان نظر خود در همه وقت هستند ، ولی هیچگاه نباید از دستور ادمین سرپیچی کنند.

5.1.4 پلیر ها در صورت مشاهده تخطی ادمین ها ، میتوانند در دیسکورد از آنها شکایت کنند.

5.2 ریپورت و تجدید نظر مجازات

5.2.1 پلیر ها در صورت مشاهده قانون شکنی در بازی باید با استفاده از report/ به ادمین گزارش داده و در صورت ناجواب ماندن موضوع ، به دیسکورد مراجعه کنند.

5.2.2 پلیر ها حق دخالت در تصمیمات و نوع مجازات ادمین ها ندارند ، در صورت مجازات شدن تنها میتوانند جویای دلیل شوند و در صورت بحث و جدال تنها موقعیت را دشوار تر میکنید.(به ادمین ها در تمامی شرایط احترام بگذارید)

 

6. قوانین رول پلی

6.1 قوانین IC و OOC

6.1.1 پلیر ها باید در تمامی لحظات رول پلی را IC نگه دارند.

6.1.2 تکست ، وُیس ، رادیو ، تلفن همراه و کامند های سرور نظیر ME/ و DO/  باید همیشه برای موضوعات IC به کار گرفته شوند.

6.1.3 در نوشته ، استفاده از مخفف ها و اسمایلی و اموجی ها و هرگونه اسلنگ اینترنتی مجاز نبوده و باید کلمات به صورت کامل نوشته شوند. ( اس ام اس موبایل از این قاعده جدا میباشد.)

6.1.4 برای صحبت در OOC ، پلیرها باید از کمند هایی استفاده کنند که در انتهای آنها دو پرانتز به صورت (( وجود داشته باشد و در موارد دیگر با اضافه کردن دو عدد پرانتز (( در انتها پیام خود را OOC میکنند.

6.2 قوانین توقف در Roleplay

6.2.1 تنها در صورتی می توانید یک صحنه رول پلی را متوقف کنید که همه ی شرکت کننده ها آن صحنه ، به آن موافقت کنند.

6.2.2 زمانی که حس می کنید قانونی  زیر پا گذاشته شده است با report/ گزارش دهید . پیشنهاد میشه تمامی صحنه های بازی خود رو ضبط کنید.

6.2.3 اگر در میان یک صحنه رول پلی ، یکی از طرفین از بازی کِرَش خورد ، باید منتظر آن فرد بوده و در زمان بازگشت او به رول پلی ادامه دهید. کِرَش خوردن بازی یک فرد به هیچ وجه نباید آن فرد رو در شرایطی غیر از شرایط قبل از کِرَش او بگذارد. 

6.2.4 در هر رول پلی ، شما مجاز به نادیده گرفتن تمامی پیام های OOC طرف مقابل هستید ، مگر اینکه با دستور ادمین رول پلی متوقف شود.

6.3 قانون Metagaming

6.3.1 قانون Metagaming به معنای استفاده از اطلاعات جمع آوری شده با روش های OOC و استفاده از آن در صحنه های IC میباشد. روش های OOC شامل دیسکورد نیز میشود. مثال ”  مافیا سازمان کاملا مخفی و شناسایی نشده برای مردم عادی شهره پس در نتیجه شما اطلاعی راجع به کارمند ها و ریاست اون سازمان ندارید “

6.3.2 میکس کردن اطلاعات IC و OOC به صورتی که برتری خاصی به پلیر ندهد ،  تخلف سطحی قانون MG محسوب میشود. برای مثال استفاده از چت IC برای برقراری ارتباط در OOC و یا استفاده از name tag برای برقراری ارتباط به صورت IC

6.3.3 استفاده از اطلاعات جمع آوری شده به صورت OOC در صحنه های IC که به صورت عمده برتری خاصی به پلیر میدهد ، تخلف سنگین قانون MG محسوب شده و حتی میتواند باعث بن شدن پلیر خاطی شود. برای مثال پلیری در یک صحنه تیراندازی از دیسکورد به صورت OOC درخواست کمک میکند ، این کار غیر قابل پیش بینی برای طرف دیگر بوده و او رو در شرایط نابرابر قرار میدهد.

6.3.4 استفاده از اطلاعات و اختیارات IC به صورتی که برتری خاصی به شخص یا اشخاص در OOC  دهد ممنوع میباشد ؛

6.3.5 استفاده از اطلاعات و اختیارات  OOC به صورتی که برتری خاصی به شخص یا اشخاص در IC دهد ممنوع میباشد ؛

 

6.4 قانون Powergaming 

6.4.1 اجبار کردن و یا تحملی کردن یک رول پلی به طرف دیگر مجاز نبوده و در تمامی مواقع پلیر باید به طرف دیگر شانس و زمان کافی برای پاسخ دادن به اون رول پلی رو بدهد. برای مثال پلیر تلاش میکند با ME/ طرف دیگر رو بیهوش کند ، در این زمان طرف دیگر باید این فرصت رو داشته باشد که به رول پلی فرد اول پاسخ دهد.

6.4.2 رول پلی کردن وقایعی که در زندگی واقعی امکان پذیر نیست ، مجاز نبوده و تخلفی به قانون PG هست. برای مثال رول پلی کردن داشتن نیرو های ماورایی ، رانندگی با دستهای دستبند خورده ، تیراندازی زمانی که کاراکتر شما مجروح هست.

6.4.3 دادن اطلاعات غلط و یا دروغ گفتن در DO/ تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و تخلف سنگین قانون PG به شمار می آید. از DO/ برای پایه و مبنای رول پلی استفاده میشود و باید در همه وقت کاملا صحیح بماند. برای مثال شما اسلحه ای قایم کردید و طرف دیگر اقدام به جست و جوی شما میکند ، شما موظف به دادن اطلاعات کافی و صحیح راجع به اسلحه خود در DO/ میباشد.

 

6.5 قانون New Life

6.5.1 زمانی که پس از مرگ خود در بیمارستان spawn میشوید ، قانون New Life شامل شما میشود ، علت مرگ مهم نیست و تمامی مرگ هایی که شما از بیمارستان spawn شوید ، شامل قانون New Life میشود. هرچند اگر در زمان جراحت ، شما به بیمارستان برده شد و توسط بیمارستان revive شوید ، این قانون شامل شما نمیشود.

6.5.2 در صورت مرگ و spawn شدن از بیمارستان ، کاراکتر شما ، مرگ خود ، تمامی وقایع مربوط به مرگ ، تمامی اطلاعاتی که در فرآیند قتل کاراکتر به دست اومده را فراموش کرده و تمامی این اطلاعات به OOC تبدیل می شود، برای مثال شما توسط کسی ربوده میشید و با سارق همکاری نمی کنید و در نهایت سارق شما رو به قتل میرسونه ، تمامی دانش کاراکتر شما نسبت به سارق ، سرقت و یا فرآیند مرگ خودش رو فراموش کرده و این اطلاعات تبدیل به OOC میشود. 

6.5.3 در صورت اینکه شما شامل قانون New Life شوید ، مجاز به برقراری ارتباط با قاتل(ین) به مدت 30 دقیقه نبوده و همچنین باید از برگشتن به صحنه قتل تا 30 دقیقه پرهیز کنید ، مگر مطمئن باشید که قاتلین اون مکان رو ترک کردند.

6.5.4 در صورت اینکه شما شامل قانون New Life شوید ، مجاز به پیگیری اتفاقی که منجر به کشته شدن کاراکتر شما شد ، نیستید. برای مثال کسی ماشین شما رو دزدیده و شما تونستین رد ماشین خود رو بگیرید ولی درگیری با سارق منجر به کشته شدن شما شد. شما مجاز به تلاش برای گرفتن ماشین خود از همان سارق برای بار دوم نیستید.

 

6.6 قانون Non-Roleplay 

6.6.1 عملیات هایی که واقع گرایانه نیستند و یا از کیفیت پایین سطح رول پلی برخورداند به عنوان non-roleplay یا non-rp یاد میشود

6.6.2 مثال هایی از عمل های non-rp محسوب می شوند ، عبارت اند از :

 • دزدیدن ماشینی بدون هیچ  Roleplay ، یا وقتی در شرایطی قرار می گیرد که نمیتوانید توجیه کنید ، مثل اینکه کاراکتر شما در خطر حتمی برای مردن هست ، زمانی که کاراکتر شما دستبند خورده و در را باز میکنید و ..
 • تلاش برای اینکه پلیسان را به تعقیب خود دربیارید ، بدون هیچ دلیل واقعیی ، که این موضوع به عنوان ” cop baiting ” هم شناخته میشود

6.7 قانون Non-RP Behavior

6.7.1 عملی که که در واقعیت قابل انجام شدن است اما به دلیل غریزه انسانی ، آن را نباید انجام داد (مثل زدن ماشین به پمپ بنزین ، سرقت مسلحانه افراد در مکان به طبع شلوغ )

6.7.2 عملیات هایی که حتی در صورت واقع گرایانه بودن آن یا از کیفیت پایین آرپی برخوردار است .

 • کشتن پلیر زخمی ، چون اونها درخواست مرگ از شما کردن ، که به عنوان  “mercy killing” هم شناخته میشود (معمولا این کار رو میکنند تا respawn آنها سریع تر صورت گیرد.
 • استفاده کردن از ماشین های گران قیمت برای رَم کردن به ماشین های دیگر (بازیکنان باید به وسایل گران قیمت خویش احترام بگذارند )

6.7.3  هنگامی که شما در بازی حضور دارید حق مسخره و یا تحریک افراد و مشاغل را ندارید. این اجازه به شما داده  نمی شود که با گرفتن وسیله نقلیه متعدد از پارکینگ راه را مسدود یا نظم راه را دچار اختلال کنید. کشتن افراد و آسیب زدن به اموال و حتی صحبت با دیگران جهت مسخره بازی و خندیدن با دوستان خود در خارج از بازی برخورد سختی را در پی خواهد داشت

6.7.4 فقط حرکت با وسایل نقلیه  off-road مجاز به حرکت کردن در مسیر های مال رو را دارند. 

6.8 قانون Sexual Roleplay 

6.8.1 رول پلی هایی  که مشمول آرپی های سکشوال هستند از انواع “کردار،گفتار،اشاره و … ؛ که به صورت مستقیم و غیر مستقیم باشد؛مشمول بند 6.8 می شوند؛

6.8.2 رول پلی هایی  که مشمول آرپی های سکشوال هستند فقط زمانی مجاز میباشد که تمامی افرادی که در صحنه هستند به صورت OOC در چت قبول کنند ، که قابل ارائه دادن مدرک در صورت شکایت از پلیر باشد. 

 

6.9 قانون No crime zones 

6.9.1 منطقه های خاصی از مپ میباشند که پلیر مجاز به انجام دادن جرمی که به شهروندان و دارایی آنان و دولت آسیب رساند، نمیباشند . و پلیر قادر به سرپیچی کردن قوانین دولتی و بحث و فرار کردن از مامور سازمان می باشد ، این نقاط مشخص شده (NCZ) به عبارتی No Crime Zone میباشد. 

6.9.2 برای دیدن مکان های مذکور از دستور NCZ/ استفاده نمایید

6.9.3 پلیری که تحت تعقیب میباشد میتواند از مکان های NCZ عبور کنند

مجرمان می توانند در NCZ مخفی بمانند ، در صورتی که جرمی در آن منطقه انجام ندهند.

6.9.4 هدف مناطق NCZ بدین صورت میباشد که به صورت کامل تحت محافظت میباشد انجام جرم غیر واقعی به نظر میرسد.

6.9.7 تمامی مناطق خرید و فروش بجز مناطق زیر جزو NCZ محسوب می شود ؛

 • سوپر مارکت ها 
 • لباس فروشی 
 • سلاح فروشی 
 • خرید حیوانات 
 • خرید ماسک
 • مغازه های تاتو 
 • آرایشگاه 

 

6.9.6 لیست تمام مناطق No Crime Zone :

 • داخل و محیط اطراف تمامی دپارتمان های دولتی از جمله :
 • دپارتمان اداره پلیس  Los Santos Police Department LSPD 
 • ، مرکز بهداشت FMD – Fire and Medical Department  
 • زندان دولتی و رسمی دولت Bolingbroke Prison
 • اطراف مکانیکی
 • مناطقی که مربوط به شغل میباشد ( تحویل ، گرفتن ، و … )

 

6.10 قانون Cop Baiting

6.10.1 تحریک  نیروهای حفظ امنیت من جمله سازمان پلیس ، که فی الخِتام دستگیری شخص را بر عهدا داشته باشد.

6.10.2  تماس گرفتن با پلیس به قصد تله گذاشتن برای آنان ، و نظیر چنین سناریو هایی ختم به قانون CB – Cop Baiting میشود.

6.10.3 بیرون کشیدن پلیس به هر دلیلی بیرون NCZ برای آسیب زدن ، دزدی و … CB حساب میشود.

 

6.11 قانون Non-RP Driving 

6.11.1 نحوه ی مارپیچ رانندگی کردن و خارج از مسیر رفتن در حین Rp های جدی .

6.11.2 در هنگام تعقیب و گریز به خارج از جاده رفتن و از مسیر های پست و بلند ، چمن ، خاکی های غیر جاده رفتن.

 

 

7. قوانین PvP

7.1 قانون Fear Roleplay 

7.1.1 قانون FearRP به معنای RolePlay کردن ، ترس برای کاراکتر تون هست. در زمان هایی که جان و یا مال کاراکتر شما در تهدید مستقیم بوده و طرف دیگر در صورت تمایل میتونه به سادگی به شما ، عزیزان و یا مالتون صدمه مستقیم وارد کنه ، شما باید از قانون FearRP تابعیت کنید. برای مثال زمانی که شخصی با اسلحه ی خود در فاصله نزدیک به سمت شما نشونه رفته و تلاش شما برای بیرون آوردن سلاح خودتون باعث مرگتون میشه ، قانون FearRP باید رعایت بشه.

7.1.2 مثال هایی که جان ، عزیزان و یا مال شما در خطر مستقیم قرار دارد: 

 • زمانی که پیاده هستید و اسلحه ی از نزدیک به سمت شما نشونه گرفته شده
 • زمانی که ماشین شما خاموش بوده و یا موتورش از کار افتاده و از فاصله نزدیک اسلحه ای به سما شما نشونه گرفته شده
 • زمانی که اسلحه ای به سمت عزیزان شما از نشانه گرفته شده باشد و فرد دیگر برای کاراکتر شما ارزش زیادی داشته باشد ( مانند خانواده )
 • زمانی که خانه ، ماشین و یا لوازم گران قیمت شما در تهدید مستقیم نابودی قرار داشته باشن
 • زمانی که فرد تهدید کننده ، اسلحه اش را برای تایپ کردن با کیبورد پایین میبرد ، جان و یا مال شما در خطر باقی می ماند!!

7.1.3 مثال هایی که جان ، عزیزان و یا مال شما در خطر مستقیم قرار ندارد:

 • زمانی که شما در ماشین با موتور روشن باشید.
 • زمانی که شما نیز مانند تهدید کننده ، اسلحه ای به سمت او نشونه گرفته باشید ( نباید پس از دیگری این کار صورت بگیرد )
 • زمانی که فرد تهدید کننده دید خود رو به شما از دست میده ( مانند گذشتن ماشینی از بین شما ) و یا روی خود رو به شما بر میگردونه.

7.1.4 به عنوان فردی که جان ، عزیزان و یا مالی در خطر مستقیم قرار دارد:

 • شما باید برای جان خود ، عزیزان و یا اموال گرانبها خود ارزش قائل شوید و با تهدید کننده سازگاری کنید.
 • شما مجاز به اطلاع دادن به پلیس ، دوستان و یا متحدان خود در صورت آنی بودن خطر نیستید. ( برای مثال فردی بر روی ماشین گرانبهای شما بنزین ریخته و در صورت عدم انجام خواسته او ، ماشین شما را به آتش میکشد. )

برای درک بیشتر FearRP قانون Non-Roleplay Behavior رو مجددا مرور کنید.

7.2 قانون Deathmatch

7.2.1 قانون Deathmatch به معنای کشتن و یا صدمه زدن به فردی ( و یا اموال او ) بدون داشتن دلیل کافی و قانع کننده IC میباشد. هرگونه تخطی از این قانون مجازات سنگینی به همراه خواهد داشت.

7.2.2 مثال هایی از دلایل کافی و قانع کننده برای صمه زدن به دیگری:

 • اگر فردی تلاش به صدمه زدن به شما ، اموال شما ( و یا دوستان و عزیزان شما ) کند ، این شامل دستگیر شدن دوستان شما توسط پلیس به جرم سنگین نیز میشود.
 • زمانی که فردی گزارش یک جرم سنگین شما را به پلیس بکند ، هرچند گزارش های ساده مانند عدم پارک مناسب خودرو شامل این نمیشود.
 • زمانی که شما ، جان ، عزیزان و یا اموال فرد دیگری را در خطر مستقیم قرار دهید و آنها به خواسته شما تن ندهند و یا درخواست کمک از دیگران کنند.

7.2.3 در صورتی که یک پلیر با فرد تهدید کننده تعامل و همکاری کند ، فرد تهدید کننده مجاز به کشتن او نیست.

7.2.4 فرد تهدید کننده موظف به دادن زمان کافی برای گرفتن جواب قانع کننده ارپی و باید بیشتر از یک بار به فرد رو به رو اخطار بدهد.

7.2.5 فرد تهدید کننده مجاز نیست که فرد دیگری را مجبور به کشتن فرد ثالثی کند مگر اینکه فرد تهدید کننده دلیل کافی برای کشتن فرد ثاثت را داشته باشد.

7.3 قانون Vehicle Deathmatch

7.3.1 کشتن بازیکنان یا زیر گرفتن آنان چه به صورت OOC و IC ممنوع بوده ؛ دلایلی چون ؛ شوخی ، دزدی ، زیر گرفتن در موقعیت های رول پلی ، ممنوع می باشد .

7.3.2 قانون Vehicle Deathmatch مانع صورت گرفتن Deathmatch با وسیله نقلیه بوده ، ولی به توضیح کلی چگونگی استفاده از وسیله نقلیه به عنوان سلاح می پردازد .

7.3.3 وسیله نقلیه نباید در یک صحنه چند بار پشت سر هم استفاده شود و همچنین پارک کردن با ماشین روی فردی دیگر ، خلاف این قانون است

7.3.4 در صورتی که نیاز به استفاده از وسیله نقلیه برای زیر گرفتن کسی شد و دلایل کافی نیز برای این کار وجود داشت ، تنها یک بار امکان استفاده از وسیله نقلیه به این منظور وجود دارد ( یک تلاش ناموفق هم جزو این یک بار حساب میشود ) .

7.3.5 در زمانی که بیشتر از یک فرد در صحنه وجود داشت ، تنها یک تلاش برای زیر گرفتن هر چند نفر ممکن مجاز است و در صورت تلاش مجدد برای زیر گرفتن افراد بیشتری ، این قانون نقض شده است. ( به قانون Non-Roleplay Driving توجه شود )

 

7.4 قانون Kill on Sight

7.4.1 قانون Kill on Sight به معنای کشتن فرد دیگر ، بدون هیچ گونه ارتباط رول پلی با فرد دیگری میباشد.

7.4.2 یک پلیر مجاز است تا از Kill on Sight استفاده کند ، فقط در صورتی که دلایل کافی داشته باشد ، از دلایل بیشتر از 12 ساعت نگذشته باشد و طرفین شامل قانون New Life نشده باشند.

7.4.3 زمانی که مجاز به KoS هستید:

 • زندگی شما در گذشته توسط کسی تهدید شده بود ( برای مثال در یک سرقت مسلحانه )
 • زمانی که جان دوستان و یا عزیزان شما در آسیب مستقیم قرار داشته باشد و یا در گذشته ، شاهد این اتفاق بوده اید.
 • زمانی که اموال شما و یا عزیزان شما  به ارزش بیش از 100000 در خطر مستقیم قرار گرفته باشد.

7.5 قوانین سرقت و یا کلاهبرداری 

7.5.1 سارقین مجاز به سرقت از پلیر های دیگر با رعایت تمامی اصول رول پلی میباشند. در حین سرقت ، هیچ سقفی برای سرقت از فرد دیگر وجود ندارد.

7.5.2 سارقین مجاز نیستند تا قربانی خود را مجبور به کشیدن پول از ATM و یا فروختن ماشین و اموالش کنند.

7.5.3 سارقین مجاز نیستند تلاش کنند تا اموالی که در صحنه جرم حضور ندارند را سرقت کنند ، برای مثال شما مجاز نیستید قربانی رو به جایی دیگر منتقل کنید فقط برای اینکه اموال دیگری از او بدزدید.

7.5.4 سارقین می توانند تا قربانی خود رو فریب دهند و سپس از او سرقت کنند. هرچند ارزش کلاهبرداری نباید بیشتر از 10,000 باشید.

7.5.5 سارقین مجاز به دزدیدن اموال از پلیر هایی که زیر 10 ساعت بازی کرده اند ، نیستند. هرچند در صورتی که پلیری با زیر 10 ساعت اقدام به سرقت دیگران کند ، این محافظت رو از دست خواهد داد.

7.5.6 پلیر ها مجاز به سرقت از بازیکنی که بر روی زمین مجروح هست و هیچ گونه ارتباط رول پلی با او برقرار نکرده اند ، نیستند.

7.5.7 در صورت عدم حضور نیروهای ضابطین (پلیس و مثالاٌ)، بازیکنان مجاز به عمل های مجرمانه علیه بازیکنان دگر نمی باشند.

7.6 قوانین Assassinations

7.6.1 پلیرها مجاز به استخدام قاتل حرفه ای برای به قتل رساندن فرد دیگری هستند تنها در صورتی که طبق قانون KoS مجاز به کشتن فرد دیگر باشند. فرد استخدام کننده مسئولیت درست بودن موضوع را به عهده دارد.

7.6.2 در زمان استخدام قاتل حرفه ای توسط پلیر ، هم پلیر و هم قاتل موظف به ثبت مدارک به صورت OOC هستند تا در صورت درخواست ادمین مدارک را ارائه کنند.

7.6.3 در صورت به قتل رسیدن و یا حتی عدم موفقیت در قتل ، فردی که به او حمله شده باید توسط قاتل به صورت OOC در جریان Assassination بودن موضوع قرار بگیرد.

7.6.4 در صورت کشته شدن قاتل حرفه ای در تلاش برای به قتل رساندن ، قانون New Life فعال شده و قرارداد قتل از بین میرود.

7.6.5 برای شلیک کردن شما باید 3 بار به فرد قربانی هشدار داده و در صورت قبول نکردن و صرف نظر کردن از انجام دستورات اجازه شلیک دارید ( قبل از شلیک باید به اندازه کافی به فرد مقابل وقت بدهید.

7.6.6 شلیک از هلیکوپتر ممنوع میباشد.

 

7.7 قوانین گروگانگیری و آدم ربایی

7.7.1 پلیر ها زمانی میتوانند اقدام به گروگانگیری و آدم ربایی کنند که:

 • شما دلایل کافی طبق قانون KoS برای کشتن هدف خود دارید.
 • شما توسط کسی استخدام شده اید و هدف خود جزوی از قرارداد شما هست.
 • هدف گروگان گیری ، عضوی از گروه خلافکار حریف شما و یا عضوی از خانواده ای ثروتمند است.
 • زمانی که شما اقدام به سرقت مسلحانه از جایی می کنید ( به غیر از فروشگاه ها ) شما میتوانید گروگان هایی به عنوان ضمانت سرقت برای زمانی که پلیس رسید ، نگه دارید.
 • گروگان گیری باید با کیفیت بالای رول پلی انجام شود.
 • از گنگ خودتان نمی توانید کسی را به عنوان گروگان بگیرید و از آن سوء استفاده کنید.
 • آژیر های پلیس – وقتی که پلیس جلوی شما را از حضور در منطقه ای را بگیرد به این معنی نیست که رول پلی در آن محل شروع شده  اگر بدون مشارکت در رول پلی شلیک کنید , به عنوان RDM حساب شده و محرومیت در پی دارد.

 

7.8 قوانین Combat and Roleplay logging 

7.8.1 پلیر ها مجاز به خروج از سرور برای فرار از یک صحنه رول پلی و یا جلوگیری از اتفاقات منفی IC بر روی کاراکتر خود نیستند ، در صورتی که بازی شما کِرَش خورد ، شما موظفید تا به طرفین رول پلی اطلاع دهید و پس از وصل شدن مجدد به سرور ، رول پلی را ادامه دهید.

7.8.2 در زمانی که پلیری به هر دلیل از سرور بیرون افتاد ، در زمان بازگشت او به سرور ، باید تمامی برتری هایی که قبل از خروج از سرور داشت را داشته باشد

7.8.3 هنگامی که شما بیهوش یا توسط پلیس دستگیر شده اید و یا حتی خودتان را در خطر دیدید ، حق خارج شدن از سرور را ندارید. این کار به منظور حفظ پول کثیف یا وسایل شما انجام می گردد که متقابلا برخورد سختی را در نظر گرفتیم. توضیحات منطقی در کنار شاهدان عینی می تواند از محرومیت شما جلوگیری کند

7.8.4 کشتن اشخاص با استفاده از ضربه ی سلاح ممنوع میباشد ؛

8. قوانین کلی مرگ کاراکتر ها

8.1 OOC- Out Of Character

 

8.1.1 زمانی که شما به عنوان بازیکن و خارج از جو بازی و خارج از کاراکتر خود ، صحبت و عملی انجام می دهید که به کاراکتر شما مربوط نمی شود،

8.1.2 کاراکتر شما می توانید رفتار کاملا متفاوت با شخص خود شما داشته باشد .

8.1.3 در چت سرور نباید اضافی صحبت کنید و با دیگر افراد ارتباط بگیرید. شما بایستی موارد حیاتی را داخل چت اعلام کنید. مثل فراخوانی کاربری که با او به مشکل برخوردید.

8.1.4 داشتن میکروفون سالم یکی از شرایط اصلی بازی کردن در سرور می باشد.

8.1.5 استفاده از امکانات OOC برای رسیدن به نفع/منافع IC به منظور Mixing IC & OOC حساب می شود ؛ این موضوع به سبب جلوگیری مواضعی امثال ” استریم اسنایپ ، کامبت لاگین و … می شود “

8.1.5.1 هنگامی که وارد سرور شدید شما 10 دقیقه حق شرکت در “درگیری ، آرپی سناریو های خاص ” را ندارید ؛ 

8.1.5.2 چرا؟ زیرا  برای مثال ممکن است از طریق نقض متا گیمینگ شما از درگیری در بانک با خبر شدید و خودتان را به آن جا می رسانید و ترتیب اثر می دهید که متقابلا ما هم ترتیب اثر خواهیم داد.

8.2 IC- In Character

 

8.2.1 زمانی که کاراکتر شما به عنوان به عنوان شخص جداگانه ای از شما داخل دنیای ساختگی سرور ایران پارادایس زندگی کند ، و صحبت ها و عمل هایی که کاراکتر شما انجام میدهد به کاراکتر شما مرتبط باشد.

8.2.2 کاراکتر شما می توانید رفتار کاملا متفاوت با شخص خود شما داشته باشد .

8.2.3 دستور me/ زمانی کاربرد دارد که ؛ کاراکتر شما عملی بخواهد انجام دهد و انیمیشنی از انجام آن عمل وجود نداشته باشد ؛

8.2.3.1 تمامی توضیحاتی که شامل رفتار شخص در me/ هست به صورت IC بوده ، زیرا شخص تمامی آن عمل را انجام داده است.

8.2.4 دستور do/ زمانی کاربرد دارد که ؛ شما به عنوان بازیکن نیاز به توضیح بیشتر در رابطه با me/ به شخص/اشخاص داخل حیطه مربوطه آر پی شما داشته باشد؛ سوال برای آیا ، چگونه ، چطور ، صورت گرفته شدن me/ به واسط دستور do/ هم به کار می رود

8.2.4.1 تمامی توضیحاتی که شامل رفتار شخص در do/ هست به صورت OOC بوده ، این به این دلیل نیست که توضیحات تکمیلی آرپی که با do/ داده می شود جزو آرپی به حساب نیاید ، بلکه توضیحات تکمیلی ار پی (do/) هم جزوی از فرایند های ار پی به حساب می آید؛

 

8.3 سرقت مسلحانه 

8.3.1 سرقت مسلحانه عبارت از ربودن مال متعلق به غیر به واسط انواع سلاح است ؛ 

 

8.3.2 ارگان های دولتی مسئول برخود ، یک مذاکره کننده غیرمسلح را به همراه خواهند داشت ، گروگان، قتل شخص مذکور توسط اشخاص خاطی ممنوع هست ، اشخاص خاطی موظف به مذاکره با شخص مسئول موضوع هستند ، درگیری یا برخورد طرفین یا تیر انداری تا زمانی که فرد مذاکره کننده در حال انجام حیطه کار خویش هست ممنوع میباشد ؛ وجودیت حداقل 2 مدیک الزامیست ؛

 

8.3.2.1 در صورت نتیجه منفی حاصله از مذاکره ، اشخاص خاطی و ارگان های دولتی موظف به تنظیم زمان 1 دقیقه تا زمان تیر اندازی یا برخورد طرفین هستند ؛

 

8.3.2.2 در صورت نتیجه مثبت حاصله از مذاکره ، اشخاص خاطی و ارگان های دولتی موظف به تنظیم زمان 5 دقیقه تا زمان تیر اندازی یا برخورد طرفین هستند ؛

 

8.3.3 بخشی از سرقت های مسلحانه محدود به مکان میشوند که مقرر هست به مورد ” مارکت ها ، شعبه های بانک مرکزی ، بانک مرکزی “

 

8.3.3.1  مارکت ها ” محدودیت  اشخاص خاطی در ابتدا 2 نفر و در صورت عدم درگیری طرفین بعد از مذاکره ، شخص ثالثی میتوان به عنوان راننده  به اشخاص خاطی مذکور اضافه شود ، در صورت تعقیب و گریز ، سه نفر میتوانند درگیر شوند ؛ محدودیت اشخاص ارگان های دولتی مسئول در مکان وقوع جرم 2 نفر و 2 نفر تحت عنوان نیرو پشتیبانی (که در محل وقوع جرم و تعقیب و گریز نیستند) میباشند ، در صورت کشته شدن یکی از مامورین مسئول در مکان وقوع جرم یا هنگام تعقیب و گریز ، با رعایت مجموعیت 2 مامور ، نیرو های پشتیبانی به محل مذکور وارد شوند ؛ سلاح های سرد و سلاح های گرم سبک (پیستول) ؛ 

 

8.3.3.2  شعبه های بانک مرکزی (بانک کوچیک) ” محدودیت  اشخاص خاطی 3 نفر ، توان داشتن 1 گروگان را دارا هستند ؛ محدودیت اشخاص ارگان های دولتی مسئول در مکان وقوع جرم 4  نفر مسلح به همراه 1 نیروی تعقیب هوایی ؛ محدودیت سلاح به جز اسنایپ وجود ندارد ؛ 

 

8.3.3.3  شعبه های بانک مرکزی (بانک مرکزی) ” حد اقل 6 مامور دولتی ، تعداد اشخاص خاطی میتواند برابر با مامورین مسئول به همراه 1 نیروی تعقیب هوایی باشد ، هیچ محدودیتی در جمعیت نیرو های پلیس نیست  ؛ محدودیت سلاح به جز اسنایپ وجود ندارد ؛ 

 

8.3.4 استفاده از هرگونه گیلیچ و سوء استفاده از باگ های بازی جهت انجام این کار ممنوعیت دائمی و غیر قابل بخشش را در پی دارد 9. مناطق مطلقا ممنوعه 

9.1 مناطقی که کاملا ممنوع هستند و در صورت مشاهده ی پلیر مجازات بن میباشد

9.1.1  منطقه ی ارتشی Military Base